"The best way to fight a case is to prevent one"
"Ang pag-pigil ng isang kaso ay ang pinaka mabisang paraan sa paglaban nito. Aming ipakita sainyo kung paano"

Welcome, Kabayan!


-       Ang Specht & Pryer ay isang lawfirm na matatagpuan sa Downtown, Vancouver
-       Si Robert Pryer ay ang aming managing partner sa Specht & Pryer Lawfirm. Siya ay may 17+ na taong kasanayan sa:

ü Personal Injury Law
ü ICBC Litigation
ü Immigration Law
ü Corporate Law
ü Divorce Law
ü Criminal Defence & DUI Cases

Ang Specht & Pryer ay dalubhasa sa:


·   ICBC Claims at Personal Injury Law: Mayroon kaming malawak na karanasan sa personal injury law. Kami ay humahawak ng mga personal injury claims sa buong probinsya ng BC at mayroong kahili-hiling rekord ng personal na serbisyo at tagumpay sa pag-ririprisinta ng mga kliyente mula sa iba't ibang bansa.

·   Dibursyo at Family law: Kapag ay nasa proseso ng isang family law matter, ang pag-aalam ng iyong mga obligasyon at tamang karapatan ay ang unang hakbang sa pagharap ng kaso. Bilang abugado ng dibursyo at family law, kami ay dalubhasa sa: dibursyo, marriage agreements, separation agreements atbp. Mayroon kaming malawak at nagkaroon ng iba't ibang karanasan sa pagharap ng mga family law matters.

·    Imigrasyon o Immigration: Tumutulong kami sa mga taong gusto mandayuhan sa Canada bilang skilled workers, negosyante, investor, self-employed o sponsorship ng/sa miyembro ng pamilya. Tumutulong rin kami sa mga nais manirahan sa Canada pansamatala bilang foreign worker, estudyante, o dayuhan.

·   Corporate Commercial: Kami ay nag-aalok ng epektibo at praktikal na legal advice na nasa komprehensibong saklaw ng usapang pang negosyo, kabilang na ang business structures, incorporation, registrations of foreign companies in Canada, business acquisitions, business licensing, agreements and securities regulation. Kami ay tumutulong sa negosyo -- maliit man o malaki, na mapatakbo ito ng maayos, mahusay, at may kapaki-pakinabang at sapat na kita.

·  Criminal Defense and DUI (Driving Under Influence): Ikaw ba ay kinasuhan, kinakasuhan o kakasuhan ng krimen? Anu-ano ang iyong mga legal na karapatan bago ang paglilitis at habang naglilitis sa hukuman? Kinakailangan mo bang dumipensa o nararapat lamang na umamin sa kasalanan? Kami ay may kasanayan sa iba't ibang kaso ng criminal defense tulad ng impaired driving, assault at shoplifting. Kapag ikaw naman ay kinasuhan ng impaired driving o ang pagmamaneho na may impluwensya ng droga o/at alkohol, ang nararapat na gawin ay humanap ng criminal defense lawyer upang matulungan ka sa pag dipensa ng iyong kaso. Kami ay may kasanayan sa pagdidipensa ng aming mga kliyente na may kaso ng DUI o mga kaso na kaugnay dito. Ang mga dipensa na maaaring gamitin ay na-aayon depende sa sitwasyon.


Maaaring tumawag saamin sa (604) 681 2500, para makapag iskedyul ng appointment. Kami ay nag-aalok ng libreng konsultasyon upang mapag usapan ang mga detalye ng kaso, malaman ang posibilidad ng tagumpay sa paglutas ng iyong kaso at ma-tantiya ang service fee.


Comments

Popular Posts