Dapat bang kumunsulta ng abogado matapos masangkot sa isang aksidente?


Dapat bang kumunsulta ng abogado matapos masangkot sa isang car accident?


- Taun-taon ay tumataas ang kaso ng mga aksidente dito sa Lower Mainland, BC. Kung hindi kasawian, ang aksidente ay maaaring makapag sanhi ng matinding pisikal at mental na kapahamakan o kapinsanan at trauma -- pinsala na maaaring magbigay ng long-term negative impact sa iyong kalusugan at maapektuhan ang iyong quality ng pamumuhay, at trauma na maaari ring makaapekto sa kompiyansa sa sarili sa pagmamaneho. Kapag ito ang iyong pinagdadaanan, nararapat lang na mag-file sa ICBC ng personal injury claim, at ang kauna-unahang dapat na ikunsidera ay ang pag file nito na may tulong mula sa isang personal injury lawyer. Ang mga kaso ng car accident ay madalas kumplikado at mahirap harapin mag isa, lalo na kapag ito ay hindi nahawakan ng maayos -- sa organisadong proseso at mainam na paraan. Kahit sino ay pupwedeng maging biktima ng isang aksidente, kahit pa ang mga pinaka propesyonal o/at pinaka maiingat sa pag mamaneho. Kaya't kapag nasangkot sa isang aksidente, ang Specht & Pryer ay pupwedeng makatulong saiyo na harapin ang sitwasyon at alalayan ka sa paghawak ng kaso, sa mabisa at mabilis na paraan hangga't sa makabalik sa normal na pamumuhay at kalagayan ng pisikal at mental na kalusugan. Kapag ang nakasangkutan na aksidente ay dahil sa kapabayaan at hindi pag-iingat ng iba, ang aming firm ay handang tumulong sa apektado para makuha ang pinakamataas na kabayaran na makatutulong sa pagbabalik ng normal na pamumuhay, at makapagbibigay ng financial stability habang hinaharap ang kaso at sitwasyon. Sa lahat ng nabanggit, napaka importante na ang pipiliing abogado ay may malawak na karansan sa paghawak ng personal injury claims para matulungan ka na malaman ang mga importanteng impormasyon sa poseso at masiguro na makuha ang sapat at nararapat na kompensasyon. Kinakailangnan humanap ng isang personal injury lawyer, at dito sa Specht & Pryer, mayroon kaming mahigit 18 na taong karansan sa paghaharap ng mga kasong kaugnay sa ICBC at personal injury claims, at inaalok namin ang aming serbisyo na may personal at mainam na atensyon sa iyong kaso. Tumawag sa (604) 681-2500 para makapag-iskedyul ng appointment para sa libreng konsultasyon.

Comments

Popular Posts