Magkano at kailan ko makukuha ang aking ICBC settlement; at anu-ano ang mga salik na makakaapekto sa halaga nito?

Magkano ang halaga ng aking claim at kailan ako mababayaran?

Ø  Kapag ikaw ay naaksidente sa BC, mayroong magandang chansa na makakuha ka ng pera para sa iyong mga kapinsalaan na dulot ng aksidente sa pamamagitan ng ICBC claims process.

Ø  Ang dalawang pinaka madalas na tanong ng taong napinsala sa aksidente ay: magkano ang makukuha ko, at kailan ko ito makukuha?

Ø  May dalawang uri ng aksidente: aksidente na ikaw ang may kasalanan, at aksidente na iba ang may kasalanan.

Kung ikaw ang nag sanhi ng aksidente.. at ikaw ay napinsala, maaari kang makakuha ng hanggang $150,000 para sa medical expenses ayon sa Accident Benefits policy ng ICBC. Hindi ito settlement, sa halip, ito ay pera na maaaring gamitin para mabayaran ang iyong mga treatment hanggang sa ikaw ay gumaling. Ang pinsala sa iyong sasakyan ay maaaring ma-cover kung ikaw ay mayroong collision coverage. Ang pinsala sa sasakyan at ari-arian ng iba ay pupwedeng ma-cover ng iyong Third Party Liability.

Kung iba naman ang may kasalanan ng aksidente.. tumataas ang halaga ng settlement kung ang aksidente ay kasalanan ng iba. Ang mga settlement na ito ay nagmumula $10,000, at pupwedeng umabot ng milyun-milyong dolyar. Kapag ikaw ay nakatamo ng mga injury sa aksidente dahil sa kapabayaan ng iba, ang kanilang Third Party Liability ang magbabayad sa iyong mga injury. Kung ang naka aksidente sa iyo ay hindi insured, maaari kapa ring bayaran ng ICBC ng hanggang $200,000 sa pamamagitan ng kanilang Underinsured Motorist Protection.

Ang halaga ng pera na maari mong matanggap ay didipende sa ibat ibang mga kadahilanan, ngunit ang pangunahin sa mga ito ay:
 • Magkano ang gagastusin para sa iyong mga therapy at pagpapagamot para lunasin ang iyong mga pinsalang natamo.
 • Magkano ang gagastusin para maipaayos ang iyong sasakyan.
 • Gaano ang naging epekto ng aksidente sa iyong abilidad na kumita.
 • Magkano ang gagastusin para maibalik ang sarili sa dating normal na kalusugan o kalagayan at pamumuhay (kung posible).
 • Gaano ang paghihirap na dinanas sanhi ng aksidente.
v  Ang halaga ng settlement ay maaaring mas tumaas kung ikaw ay kumikita ng malaki bago ang aksidente, at hindi na makapag trabaho pagkatapos nito. Halimbawa, kung ikaw ay manager na kumikita ng $100,000 kada taon sa edad na 40. Pagkatapos ng aksidente, dahil naapektuhan ng iyong mga natamong injury ang iyong abilidad na makapag trabaho ng normal, hindi ka na maka-kita ng ganitong halaga. Ikaw ngayon ay nawawalan ng $100,000 kada taon hangga't sa umabot ka sa edad na 65. Kung kukuwentahin, humahalaga ng $2.5 milyon, at ito ay income loss lamang.

v  Ngunit, madalas, karamihan ng mga nasangkot sa isang aksidente ay kaya bumalik sa pagta-trabaho, at bihira lamang na mayroong makakakuha ng ganoon kataas na halaga ng settlement.

v  Sa katunayan, ang karaniwan na claim pay out ay humahalaga ng $40,000. Eto ay ang buong halaga na ng settlement, kabayaran sa lahat ng kawalan at perwisyo, kasama na ang pinsalang pisikal sa tao at kasiraan sakanilang sasakyan. Maraming claim ang nababayaran ng halagang mas mababa rito. Ang iba naman ay maaaring mas mataas. Ang tipikal na claim para sa soft tissue injury sa leeg ay maaaring mag halaga ng $40,000, napaka dalang lamang ang claim na umaabot sa milyon + dolyar.

Kailan o gaano katagal bago ko makuha ang kabayaran saakin?

v  Ang pangalawang madalas na katanungan ay kung kailan ka mababayaran at mababayaran ka ba agad. Ang sagot sa katanungan na ito ay didipende sa kung magkano sa iyong claim ang handa mong ipaubaya para lamang makuha ang iyong settlement ng mas mabilis at maaga. Madalas ang ICBC ay hindi nag se-settle hanggang bago mag-trial. Karaniwan, (halimbawa, light neck injury na humahalaga ng $40,000), umaabot ng dalawang taon bago mag trial. Ang mga mas malalaking kaso ay pupwedeng umabot ng hanggang dekada bago matapos ang proseso ng paglilitis. Kung nais mong makuha ang buong halaga ng iyong claim, kinakailangan ay handa kang mag-antay hanggang matapos ang paglilitis sa korte.

v  Subalit, maaari mong makuha ang iyong settlement ng mas maaga -- kung ikaw ay handang mag-sakripisyo na mabawasan ang halaga ng iyong claim. Halimbawa, sa loob ng dalawang linggo matapos ang aksidente, ang $40,000 na claim ay maaaring mai-settle kaagad sa halagang $15,000. Ang mga ICBC adjuster ay gusto lamang maitapos at mabawasan ang mga claim na kanilang hinahawakan at makapag bayad ng payout sa pinakamababang halaga. Kapag ikaw ay handang mag-settle kaagad -- para sa bahagi ng iyong claim, pupwede mong piliin ang opsyon na ito. Ngunit, tandaan na maraming abogado ang may kasanayan sa pag-sesettle ng mga claim ng mabilis at maaga. Dapat pag-usapan ito sa isang abogado para malaman mo ang iyong mga opsyon bago ka mag desisyon sa kung ano ang gusto mong gawin sa iyong ICBC claim. Tandaan, ang claim na ito ay saiyo, hindi sa iba.

Ang mga salik na makakaapekto sa halaga ng iyong ICBC settlement at ICBC payouts ay:

·         Tindi ng iyong mga pinsala
-      Halimbawa, kapag ikaw ay mayroong grade 3 na uri ng whiplash associated disorder (WAD 3), ang halaga ng iyong ICBC settlement at ICBC payout ay maaaring mas tumaas kaysa sa kung ikaw ay nakatamo ng grade 2 na pag-uuri ng whiplash associated disorder (WAD 2).

·         Tagal ng iyong mga pinsala
-       Sa karaniwan, ang halaga ng ICBC settlement at ICBC payouts ay mas tumataas kung mas matagal malunasan ang kapinsalaan, at kung ang mga tamang hakbang sa mitigasyon ay sinundan; laging inaadbiso na mag-hintay hanggang makamit ang pre-accident state bago sumang ayon  sa kahit anong halaga ng ICBC settlements o ICBC payouts.

·         Klase ng iyong trabaho, at ang posibilidad ng long-term na panghihina
-        Halimbawa, kung ikaw ay nakatamo ng soft tissue, whiplash injuries sa iyong leeg at likod, at sa iyong trabaho ay kinakailangan mong umupo sa harap ng kompyuter ng buong araw, at dahil sa iyong injury ay nahihirapan kang gampanan ang iyong mga tungkulin sa iyong trabaho, ito ay magkakaroon ng epekto sa halaga ng iyong ICBC settlement at ICBC payout, lalo na kung ikaw ay hindi pa ganap na gumaling mula sa mga pinsalang natamo mula sa aksidente.

·         Gaano ka katagal hindi nakapag trabaho
-       kasama ang tama at matibay na medical na dokumentasyon na nagsasabi na ikaw ay hindi makapag sagawa ng iyong mga tungkulin sa iyong trabaho, kung gaano katagal na hindi ka makapag trabaho ay makakaapekto sa iyong ICBC claim, at ikaw ay magkakaroon ng karapatan sa greater global ICBC settlement amounts at ICBC payouts.

·         Pagpapagaan sa iyong mga pinsala
-       kung ang claimant ng isang ICBC claim ay hindi gumawa ng mga tama at makatwiran na mga hakbang para mabawasan ang kanyang mga kawalan, ito ay maaaring mag resulta sa partial reduction sa halaga ng iyong ICBC settlements at ICBC payouts.

·         Kung ikaw man ay may pag-aambag sa iyong kapinsalaan
-       halimbawa, kung ikaw ay hindi nakasuot ng seatbelt ay maaaring mag resulta sa partial na reduction sa halaga ng iyong ICBC settlement at ICBC payout.

·         Kung ikaw ay bahagyang may pananagutan sa pag-sanhi ng aksidente
-       ito ay maaari ring magkaroon ng makabuluhan na epekto sa halaga ng iyong ICBC settlement at ICBC payouts

·         Ang iyong edad

·         Ang iyong pre-existing na medikal na kondisyon
-       halimbawa, kung ikaw ay nakararanas na ng whiplash at soft tissue injury sa leeg, likod, o/at balikat, o ikaw ay mayroong iba pang medikal na kondisyon na walang kaugnayan sa soft tissue bago ang aksidente, ang ICBC settlements at ICBC payouts ay maaaring maging mas mababa.

·         Kung ikaw ay mas malamang na magdudusa ng isang kapinsalaan kaysa sa karaniwan na tao
-       Basahin ang diskusyon na ito tungkol sa "thin skull" principle

·         Lawak ng kawalan ng taglay sa pamumuhay
-       Halimbawa, kung ikaw ay mayroon o mahilig sa sports, ngunit dahil sa iyong mga injury ay hindi mon a magawa ang mga ito.

·         Pangangailangan sa future care
-       Sa mga mas seryosong kaso, ito ay maaaring mapunta sa matibay na bahagi ng kahit anong halaga ng ICBC settlements at ICBC payouts.

·         Kung ikaw ay mayroong abogado
-       Para sa mga self-represented claimants, ang halaga ng iyong ICBC settlement at ICBC payouts ay madalas mas mababa kaysa sa mga nagke-claim na may tulong ng abogado. Karamihan sa mga self-represented claimants ay walang kamalayan sa iba't-ibang uri ng mga perhuwisyo at kawalan na maaaring i-claim; karamihan sa mga self-represented claimants ay naniniwala na ang maaari lamang i-claim ay pain at suffering at wage loss, na sa katotohanan, ay mas marami pang uri ng damages na maaaring i-claim.

·         Yugto na kung kailan ka nag-settle ng iyong ICBC claim
-       kung ang iyong kaso ay nasa gitna ng proseso ng litigasyon, at walang liability disputes, mas mataas ang halaga ng ICBC settlement na iniaalok habang lumalayo sa pagpapatuloy ng proseso ng litigasyon.

v  Bagaman, kahit na maraming tao ang nakadadanas ng whiplash at soft tissue injury sa leeg, likod, balikat atbp., walang dalawang ICBC claim ay magiging magkapareho at ang kompensasyon ay didipende sa mga pangyayari at kalagayan. Kaya, ang halaga ng ICBC settlement at ICBC payouts ay iba-iba.

Comments

 1. Are you interested in any kinds of hacking services?
  Feel free to contact TECHNECHHACKS@GMAIL.COM.

  For years now we’ve helped so many organizations and companies in hacking services.
  TECHNECHHACKS is a team of certified hackers that has their own specialty and they are five star rated hackers.


  we deal with the total functioning of sites like,  + SOCIAL MEDIA (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, google hangout etc.)

  + CREDIT CARDS INSTALLATION

  + WESTERN UNION TRANSFER

  + MONEY FLIPPING

  + BANK ACCOUNTS

  + IOS/OS

  + CRIMINAL RECORDS

  + SCHOOL GRADES

  + CREDIT SCORES

  + SPOUSES PHONE

  + BTC RECOVERY

  + BTC MINING


  Thus bewere of scammers because most persons are been scammed and they ended up getting all solutions to their cyber bullies and attacks by US.

  I am Jason williams one of the leading hack agent.

  PURPOSE IS TO GET YOUR JOBS DONE AT EXACTLY NEEDED TIME REQUESTED!!!  And our WORK SUCCESS IS 100%!!!  I’m always available for you when you need help.

  Contact or write us on:

  Technechhacks@gmail.com

  Thanks for your time.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts