Nasangkot ako sa isang aksidente.. anu-ano ang mga dapat kong gawin?

Nasangkot ako sa isang aksidente.. anu-ano ang mga dapat kong gawin?Kapag ang isang tao ay lumipat ng ibang bansa, siya ay nahaharap sa maraming pagsubok -- isa na rito ang pag-aadjust sa kultura, kaugalian, at mga batas ng bansang nilipatan. Ang isa sa pinakamalaking adjustment sa paglipat ng ibang bansa ay ang pagsasanay sa mga kaugalian sa pagmamaneho at pag-aalam at pag-sunod sa mga batas pang trapiko nito. Dito sa Canada, at kahit saang bansa o lugar, hindi mo maaaring ilabas at imaneho ang iyong sasakyan kung wala itong plaka ng lisensya. Ngunit dito sa Canada, partikular na dito sa BC, kasama ang plaka ng lisensya sa pagkuha at pagbili ng Basic Autoplan Insurance mula sa ICBC (Insurance Corporation of British Columbia). Lahat ng motorista ay kinakailangan kumuha ng basic autoplan insurance mula sa ICBC  dahil ito ay makapag bibigay ng coverage para sa third party liability protection, accident benefits, underinsured motorist protection, hit-and-run at uninsured motorists at inverse liability. Sa madaling salita, ang kautusan sa pagkuha ng basic insurance ay nakatutulong sa pagsiguro na ang mga British Columbians na mayroon at nagmamaneho ng sasakyan ay protektado ng basic na level ng coverage. 


Ang listahang naitala ay makakatulong sa mga motorista na malaman kung anu-ano nga ba ang mga kauna-unahang dapat gawin kapag nasangkot sa isang aksidente:

1. Suriin ang iyong mga injury

 - Pagkatapos ng aksidente, napaka importante na bago ka lumabas ng iyong sasakyan, siguruhin na ikaw at ang iyong pasahero (kung meron) ay walang natamong matinding pinsala sa katawan. Kung mayroon man, tumawag agad sa emergency services (911).

2. Makipag palitan ng impormasyon

 - Kapag nasiguro mo na ikaw ay nasa ayos, makipag palitan ng impormasyon sa nagmamaneho ng sasakyan na sangkot din sa aksidente. Napaka importante na kunin mo ang:
  • Pangalan, telephone number, drivers license number, mga detalye ng auto insurance, licence plate number, model at brand ng sasakyan.
  • Kumuha ng mga litrato ng banggaan bago mo galawin ang iyong sasakyan, napaka importante ito dahil pupwede itong gamitin sa pag iimbestiga at masuri kung sino ang may kasalanan.  Tandaan ang distansya sa pagitan ng mga sasakyan, at mga bagay sa loob ng sasakyan na nawala sa puwesto dahil sa banggaan -- dahil ito ay makakatulong sa ICBC na malaman ang lakas ng puwersa ng pagkabangga sa iyong sasakyan.
3. Isulat ang iyong accident report

 - Kunin ang impormasyon at kontakin ang mga nakasaksi ng aksidnte. Kung posible, i-sketch ang aksidente at isalaysay ang mga pangyayari sa papel o gumawa ng reckording sa iyong cellphone. Ang mga impormasyon na ito ay importante sa pag-gawa ng report sa ICBC. Itala rin ang address kung saan naganap ang aksidente, at ang mga traffic signal na ugnay sa iyong kaso.

4. Kumunsulta kaagad sa iyong Doktor

 - Napaka importanteng kitain kaagad ang iyong doktor at magpa general examination. Lalo na't kung ikaw ay nakatamo ng mga pisikal na pinsala o/at mga galos o sugat sa katawan para masiguro na magamot kaagad ang mga ito. Importante ito para malaman kung ang pinsalang natamo ay major o minor injury lamang. Dito malalaman kung kakailanganin mo ba ng mga pagpapagamot katulad ng pisikal na rehab o physiotherapy atbp, at kung kakailanganin mo ring magpahinga mula sa pagtatrabaho. Ang mga ito ay napaka importante at makakatulong sa iyong claim at makakaapekto sa iyong makukuhang claim money.

5. Humanap ng tulong sa isang abugado

 - Dito sa Specht & Pryer, handa kaming tumulong saiyo sa proseso ng paglutas ng iyong aksidente. Kami ay nag-aalo ng libreng konsultasyon at ipinagmamalaki namin ang aming kasanayan at kahili-hiling rekord ng mga tagumpay sa paglutas ng mga kaso.Comments

Popular Posts